Projecten

Als (senior) communicatieadviseur

In de afgelopen jaren heb ik voor verschillende projecten de rol als (senior) communicatieadviseur vervuld. Hieronder een overzicht van de meest recente projecten waar ik aan werk of gewerkt heb

Cyber Security Raad (CSR)

Verantwoordelijk voor advies en uitvoering van diverse communicatieactiviteiten voor de raad. De CSR is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. De CSR zet zich op strategisch niveau in om de cybersecurity in Nederland te verhogen.

Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening

Verantwoordelijk voor advies en uitvoering van diverse communicatieactiviteiten voor verschillende overheidslagen. Voormalig minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) richtte deze taakgroep begin 2013 voor twee jaar op om de informatieveiligheid binnen de overheid te versterken.

Dienst Justitiƫle Inrichtingen, Directie Informatievoorziening

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren communicatiestrategie voor de verschillende verdiepingen van de directie;

Gemeente Utrecht

(Communicatie)advies en inhoudelijke ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van een Expertbijeenkomst High Impact Crimes. Doel van de bijeenkomst was om de voortgang van de positieve aanpak tegen High Impact Crimes samen met publieke en private partijen uit de gemeente verder vorm te geven en te waarborgen.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Verantwoordelijk voor advies en uitvoering voor diverse projecten op het vlak van veiligheid, waaronder Mensenhandel, Integrale Veiligheid, Uitgaansgeweld, Handhaving en Toezicht.

KING/VNG

Verantwoordelijk voor advies en uitvoering van diverse communicatieactiviteiten voor het programma Informatievoorziening Sociaal Domein, met name op het thema privacy

Soul:made

Diverse communicatieprojecten op het vlak van (de perceptie van) informatieveiligheid en informatiebeveiliging voor gemeenten, inclusief ondersteuning op woordvoeringsvlak

Vakmedianet

Als hoofdredacteur van Security Management was ik eindverantwoordelijk voor de redactionele samenstelling van alle uitgaven van Security Management in print en online;

Neem contact op

Website door BlueBird Media